fbpx

‘Pensioenverlaging komende jaren dichtbij!’

Meld u aan!

ABP: Pensioenverlaging komende jaren dichtbij

Kwartaalbericht Q3 2019 hoofdpunten:
• Actuele dekkingsgraad gedaald naar 91%
• Beleidsdekkingsgraad gedaald naar 97%
• Verplichtingen stegen met +€40 miljard naar €504 miljard
• Rendement op beleggingen derde kwartaal +3,8% (+€17 miljard)
• Beschikbaar vermogen groeide naar €459 miljard

Heerlen/Amsterdam, 17 oktober 2019. Pensioenverlaging bij ABP in 2020 en de jaren daarna komt erg
dichtbij. In het derde kwartaal van 2019 zette de dalende trend van de dekkingsgraden namelijk door.
De actuele dekkingsgraad daalde met 4,3% naar 91,0%. Het positieve rendement op de beleggingen
(€17 miljard) kon deze daling niet voorkomen. Want de wederom gedaalde rente zorgde ervoor dat de
pensioenverplichtingen van ABP enorm toenamen. Voor het eerst komen ze boven de €500 miljard
uit. Met name de forse rentedaling in augustus gaf de dekkingsgraad van ABP een ferme klap.

Wat kunnen deelnemers van ABP verwachten?
Voor 2020 is de kans op pensioenverlaging aanzienlijk groter geworden ten opzichte van het tweede
kwartaal van dit jaar. Dat komt door de lagere rente. Als de actuele dekkingsgraad van ABP op 31 december
2019 onder de 95% staat, moet het fonds de pensioenen in het najaar van 2020 verlagen. Het fonds zit met
91% nu onder de kritische grens.
Uitgaande van de huidige situatie zou de verlaging van het pensioen tussen de 0% en 1,5% liggen. Voor een
pensioen van 800 euro netto per maand betekent dat een verlaging tussen 0 en 12 euro netto per maand.
De verlaging werkt ook door in de pensioenopbouw van werkenden.
Ook voor 2021 en de jaren erna is er een grote kans op verdere verlaging van het pensioen.

De dekkingsgraden van ABP
De actuele dekkingsgraad daalde in het derde kwartaal van 95,3% eind juni naar 91,0% eind september.
Deze dekkingsgraad kan flink fluctueren, zo ook in het derde kwartaal. In juli daalde hij naar 93,9%, in
augustus zakte hij verder weg naar 88,6% om in september weer iets op te krabbelen naar 91,0%.
De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de twaalf laatste maanden)
daalde in het derde kwartaal van 100,6% naar 97%.
Beide dekkingsgraden spelen een rol bij verlaging van het pensioen. Dat moet gebeuren als eind 2019 de
actuele dekkingsgraad onder de kritische grens (±95%) ligt. Voor het jaar daarna is dat het geval als de
beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad eind 2020 onder het vereiste niveau van 100%
uitkomen.

Wat deden de beleggingen en verplichtingen van ABP in het derde kwartaal van 2019?
Het beschikbaar vermogen van ABP groeide in het derde kwartaal van 2019: van €442 miljard naar €459
miljard, dankzij een goed rendement van +3,8%. Er werd €17 miljard aan het beschikbaar vermogen
toegevoegd. Zowel de vastrentende waarden en aandelen, als alternatieve beleggingen (bv. private equity,
infrastructuur), en vastgoed lieten goede rendementen zien.
Tot en met het derde kwartaal werd een rendement van 15,1% geboekt, daarmee werd ruim €60 miljard
verdiend.
De rekenrente daalde in het derde kwartaal nog verder om op 0,4% uit te komen. Dat had een flinke impact
op de waarde van de pensioenen die ABP nu en in de toekomst moet uitkeren. Het gevolg was een stijging
van €464 miljard eind juni naar €504 eind september van dit jaar. Deze stijging had een drukkende werking
op de dekkingsgraad. Als de rente daalt, moet een fonds immers meer in kas houden om aan alle
verplichtingen te kunnen voldoen.

Vooruitblik beleggingen
Lage inflatie en afzwakkende groei motiveren centrale banken om de rente laag te houden. De
aandelenmarkten staan, ondanks verminderde vooruitzichten, slechts licht onder recordniveaus en zullen
sterk blijven reageren op ontwikkelingen in het Amerikaans-Chinese handelsconflict en in de
onderhandelingen over Brexit. Ook eventuele “deals” op de korte termijn zullen de onzekerheid niet
wegnemen. We verwachten in de komende periode dan ook lagere rendementen dan in het recente
verleden.