‘Overheid voor rechter om pensioengat’

Meld u aan!

Staat voor rechter gedaagd om pensioengat
ROTTERDAM (ANP) – De Nederlandse Staat moet via de rechter worden
gedwongen om alsnog het pensioengat te dichten dat door de kabinetten Lubbers is
ontstaan. Een groep pensioengerechtigden heeft daarvoor de vereniging
Pensioenverlies opgericht. Met eenmalig lidmaatschapsgeld willen ze de onderzoek-
en proceskosten betalen.
Onder premier Ruud Lubbers verlaagde de overheid als onderdeel van omvangrijke
bezuinigingen zijn bijdrage aan de ambtenarenpensioenen, van de destijds vereiste
21 procent tot onder de 10 procent. Daardoor ontstond een betalingsachterstand
door het Rijk van bijna 33 miljard gulden. Ambtenaren en leraren hadden daar
destijds niets over te zeggen omdat het ambtenaren- en onderwijspensioenfonds
ABP een Rijksdienst was.
Omgerekend naar euro's en met ruim 25 jaar aan rendement zouden de
achterstallige betalingen neerkomen op ongeveer 80 miljard euro, weet directeur Rob
de Brouwer van de vereniging Pensioenverlies. "Daarmee zou de dekkingsgraad van
het ABP weer ruimschoots boven de 100 procent komen."
De Brouwer beet zich vast in het onderwerp toen hij besefte dat stappen van de
kabinetten Lubbers, de zogeheten uitnamewetten, mede de oorzaak zijn van de
betrekkelijk lage dekkingsgraad van het ABP. "Daardoor zijn de pensioenen al tien
jaar niet meer geïndexeerd. Nu dreigen zelfs kortingen." Dat de overheid niet aan zijn
verplichtingen voldeed, werd lang niet als een probleem gezien, zegt De Brouwer.
"De overheid stond garant voor welvaartsvaste pensioenen. Maar bij de privatisering
van het ABP is de schuld kwijtgescholden en die garantie vervallen."
De vereniging Pensioenverlies denkt dat de overheid ambtenaren heeft
gediscrimineerd en daarmee het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
(EVRM) heeft geschonden. Om dat voor een rechter te testen is geld nodig. Mensen
kunnen lid worden voor 25 euro en zo wil de organisatie de benodigde fondsen
bijeenbrengen. De verwachting is dat de zaak uiteindelijk door een Europese rechter
moet worden beslist. "Dan hebben we waarschijnlijk zo'n 7 à 8 ton nodig." Maar ook
als er minder geld binnen is, wil de vereniging al aan de slag met het opbouwen van
een dossier.
Het ABP beheert naar eigen zeggen de pensioenen van een op de zes mensen in
Nederland. Het fonds heeft 456 miljard euro in kas. De dekkingsgraad van het
pensioenfonds daalde in augustus tot 88,6 procent.