fbpx

Lidmaatschapsverklaring van de Vereniging Pensioenverlies:

  • De Vereniging Pensioenverlies stelt zich ten doel inzichtelijk te maken welke bedragen de Nederlandse Staat vanaf omstreeks 1980 aan de ambtenarenpensioenen heeft onttrokken en gerechtelijke en/of buitengerechtelijke actie te ondernemen om de onttrokken gelden terug naar de Stichting Pensioenfonds ABP te doen vloeien. Om deze doelstelling te kunnen realiseren dient de Vereniging Pensioenverlies voldoende leden te hebben om representatief te zijn om Nederlands ambtenaren in en buiten rechte te kunnen vertegenwoordigen;
  • De oprichting van de Vereniging Pensioenverlies is een initiatief van Pensioenverlies B.V., gevestigd in Vlaardingen. Zij is een ledenwerfactie gestart via haar website www.pensioenverlies.nl Degenen die zich via deze website aanmelden, een eenmalige bijdrage betalen, aan de voorwaarden voldoen en aangeven daartegen geen bezwaar te hebben, worden lid van de vereniging;
  • Pensioenverlies B.V. zal zich inspannen om voldoende mensen en middelen bijeen te brengen om de activiteiten van de Vereniging te coördineren, financieren en begeleiden. De eerste bestuurders van de Vereniging Pensioenverlies worden benoemd door Pensioenverlies B.V.. Na oprichting van de vereniging zal het bestuur van de vereniging op voordracht van Pensioenverlies B.V. conform de statuten van de vereniging worden benoemd.
  • Leden van de vereniging zullen via de mail periodiek op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen. Via de website www.pensioenverlies.nl worden leden geïnformeerd en kunnen vragen stellen aan het bestuur. Ook zal via de sociale media informatie over de activiteiten van de Vereniging worden verspreid;
  • Ledenvergaderingen en stemmingen zullen zoveel mogelijk langs elektronische weg plaatsvinden.
  • De vereniging hanteert een privacy Verklaring die hier kan worden gedownload.
  • Personen die via het vragenformulier van Pensioenverlies B.V. aangeven lid te willen worden van de vereniging, aanvaarden door het plaatsen van een vinkje op het aanmelding formulier tevens de toepasselijkheid van deze lidmaatschapsverklaring gedurende de periode dat het lidmaatschap voortduurt;