Disclaimer van de Vereniging Pensioenverlies:

Iedere bezoeker van de website van Pensioenverlies aanvaardt daarmee de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Pensioenverlies doet haar uiterste best de website steeds foutloos en ononderbroken te laten functioneren. Pensioenverlies garandeert echter niet dat dit steeds en onder alle omstandigheden het geval zal zijn. Pensioenverlies sluit iedere aansprakelijkheid uit voor het niet, onjuist of onvolledig functioneren van haar website.

De website van Pensioenverlies geeft informatie over de diensten die zij aanbiedt. Deze informatie wordt met de grootste zorg verzameld en gepresenteerd. Pensioenverlies aanvaard echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

Indien op de website wordt verwezen naar – websites / hyperlinks – van derden is deze verwijzing steeds informatief en maakt de bezoeker van de website van Pensioenverlies daarvan gebruik voor eigen rekening en risico.

Op de website van Pensioenverlies en haar disclaimer is Nederlands Recht van toepassing.

Pensioenverlies behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Bepalend voor de toepasselijkheid van de disclaimer is de datum waarop de bezoeker de website heeft geraadpleegd.