fbpx

Waarom een vereniging?

Om namens een collectief juridische procedures te voeren moet het collectief voldoende representatief zijn voor de groep die zij vertegenwoordigt. Die representativiteit willen we bereiken door de oprichting van een vereniging van rechthebbenden die wil dat de Nederlandse Overheid wordt gedwongen om de gelden die zij onrechtmatig aan het ABP heeft onttrokken of premies die niet zijn afgedragen alsnog aan het ABP afdraagt.

De procedure die wij willen beginnen tegen de Staat, zal worden gevoerd uit naam van de Vereniging Pensioenverlies. Hiernaast hebben wij de B.V. Pensioenverlies opgericht. Pensioenverlies B.V. coördineert, faciliteert en financiert de procedure. Dat laatste doet Pensioenverlies B.V. met de bijdragen van de deelnemers die zich hebben aangemeld en uit donaties van derden.

De Vereniging Pensioenverlies zal moeten aantonen dat zij een representatief aantal leden heeft. Dat kan alleen door gegevens te verzamelen van de leden. Daarom wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden beschermd overeenkomstig de daarvoor opgestelde privacy Verklaring die hier kan worden gedownload.

Indien bewijs van representativiteit noodzakelijk is, zal dat indirect gebeuren zonder dat alle NAW-gegevens bekend hoeven te worden gemaakt. In dat geval zal een notaris inzage worden gegeven in het ledenbestand met het verzoek in een verklaring opgave te doen van het aantal leden van de Vereniging Pensioenverlies. De notaris is gebonden aan zijn geheimhoudingsplicht zodat langs deze weg geen persoonsgegevens weglekken.

De verhouding tussen de leden en de vereniging is vastgelegd in een lidmaatschapsverklaring. Leden van de vereniging hebben zich met de inhoud daarvan akkoord verklaard. Deze lidmaatschapsverklaring kan hier worden gedownload.