fbpx

Wat betekent dit voor mensen met een ABP pensioen?

Niet alleen ambtenaren sparen voor hun pensioen bij het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds). Ook werknemers in tal van andere sectoren vallen onder het ABP zoals werknemers uit het onderwijs, de zorg etc. In totaal verzorgt het ABP de pensioenen voor omstreeks 3 miljoen mensen.

Als werknemer /ambtenaar bent of was u verplicht deel te nemen in het ABP Pensioenfonds. De verschuldigde premie werd door de (overheids-)werkgever aan het ABP afgedragen. Zo spaarde u voor een gegarandeerd en welvaartsvast pensioen. Dat laatste is al jaren niet meer het geval, maar was voor sommigen ooit wel reden om bij de (semi-)overheid te gaan werken! Naar een oud Nederlands gezegde – belofte maakt schuld – schept dat verplichtingen!

In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw hebben toenmalige kabinetten structureel nagelaten voldoende pensioenpremie te betalen aan het ABP. De Nederlandse Staat gaf destijds voorrang aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Dat zou nog niet zo erg zijn, als de Nederlandse Staat de niet afgedragen of ingehouden pensioenpremies alsnog zou hebben betaald aan het ABP. Dat is niet gebeurd, waardoor het ABP destijds tientallen miljarden guldens aan pensioenpremie is misgelopen. Het bedrag dat de Nederlandse Staat op dit moment, vermeerderd met rente, aan het ABP zou moeten terugbetalen, beloopt inmiddels tientallen miljarden euro’s!

De gevolgen van het snoepen uit de pot van het ABP worden de laatste jaren steeds zichtbaarder. De pensioenen worden al jaren niet meer geïndexeerd en volgens de laatste berichten zullen de pensioenen binnenkort zelfs worden gekort. Dat zou allemaal anders zijn geweest als de Nederlandse Staat het geld dat zij van het ABP  heeft “geleend”, zou hebben terugbetaald. Het is daarom terecht dat ABP verzekerden hiertegen in het verweer komen. Het kan immers niet zo zijn dat alleen het ABP voor een financieringstekort van de overheid moet opdraaien!

Pensioenverlies stelt zich ten doel het onrechtmatig onthouden / onttrekken van gelden aan het ABP  ongedaan te maken en deze weer op de bankrekening van het ABP terug te brengen, zodat mensen met een pensioen van het ABP het pensioen kunnen krijgen waar zij recht op hebben.